TIM

Sandra Milosavljević (BDÜ, tekom)

Dipl. inženjer elektrotehnike
Ovlašćeni sudski tumač i prevodilac sa državnim ispitom za srpski, hrvatski i nemački jezik (DE - HR/SR)
Vlasnica firme
Tel. (DE): +49-177-2321857
Tel. (SR): +381-69-2321857
E-Mail: sandramr@tri-ops.net
Skype: Tri_Ops

Olivera Popović

Diplomirana germanistkinja
Prevodilac (DE - SR)
Tel.: +381 (0) 34 360 049
Mob.: +381 (0) 600 360 049
E-Mail: olivera.popovic@tri-ops.net
Skype: oljam034

Ilija Đuranović

Specijalista za računarske mreže, IT i elektroniku
Prevodilac (EN - SR)
Tel. (DE): +49-163-8045 88
Tel. (SR): +381-63-71-20826
E-Mail: ilija.djuranovic@tri-ops.net
Skype: ilija.djuranovic

... i još preko 30 visoko kvalifikovanih i proverenih honorarnih saradnika!